HISTORIE
Het Oldambtgebied in Oost-groningen wordt gekenmerkt door rust en ruimte in een open landschap, verspreid liggende statige boerderijen en kleine dorpen. Het Oldambt ontleent zijn roemruchte agrarische betekenis aan de Dollard, immers in de Middeleeuwen werd het land regelmatig overspoelt door een woeste zee. Door noeste arbeid werd het water weer richting het huidige Dollardbekken teruggedrongen, met achterlating van vruchtbare zeeklei waarop de graanschuur van Europa zich kon ontwikkelen.

Om het Oldambt economisch en sociaal een nieuwe en krachtige impuls te geven is het Oldambtmeer aangelegd, waardoor het schitterend woon- en recreatie gebied de Blauwestad is onstaan. Als toeristisch trekpleister is een gebied onstaan die in het Noorden zijn weerga niet kent, waarbij als kenmerkende speerpunten watersport, dagrecreatie en natuurbeleving genoemd kunnen worden.